Filmy

2005r.  Okres przygotowawczy w górach zagranicą w Słowenii